Over de ICT Campus

De ICT Campus biedt opleidingen in een kleinschalige, prettige en kwalitatief hoogwaardige leeromgeving.

Kleinschaligheid betekent veel aandacht voor begeleiding vanaf het eerste leerjaar tot het diploma. Je krijgt les in een eigen, niet te grote groep. Dit betekent overzichtelijkheid en duidelijkheid. Hierdoor wordt de kans op het behalen van een diploma groter.
Kleinschaligheid biedt ook de mogelijkheid om snel in te spelen op veranderingen binnen de ICT-wereld. Elk jaar wordt gekeken of de inhoud van de opleidingen nog steeds goed aansluit bij de eisen die het bedrijfsleven stelt.​​

Opleidingen

​​​​​De opleidingen zijn een mix van competentiegericht, project gestuurd, praktisch en theoretisch onderwijs. Je bent vanaf de start heel gericht bezig voor je toekomstige beroep in de ICT. 

Eigen Tempo

In het eerste jaar werk je aan een component Engelstalig lesmateriaal waarmee de basis wordt gelegd voor de opleidingen. Via internet oefen je de verschillende onderdelen in je eigen (snellere!) tempo. Op deze manier verwerf je een uitgebreide hard- en softwarekennis. Deze basistraining geeft na afronding recht op twee certificaten die een mooie aanvulling zijn op je diploma. Het digitale lesmateriaal wordt afgewisseld met klassikale theorie en uitdagende praktijkopdrachten.

Meer dan ICT

Naast de ICT-onderdelen staan er verplichte vakken als Nederlands, Engels, Rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap (inclusief sport) op het rooster. Ook wordt er veel aandacht besteed aan vaardigheden die nodig zijn voor het goed kunnen functioneren binnen de gekozen ICT-richting. Het gaat hierbij dus om jouw presentatie en houding tegenover bedrijven, klanten en collega’s. Engels is in de ICT-wereld de voertaal. Als voorbereiding op je nieuwe werkveld wordt een gedeelte van de lessen verzorgd door Engelssprekende docenten. Communiceren in het Engels wordt op deze manier voor jou heel gewoon.​